Cáp Điện Thoại treo , chôn ngầm , trong nhà , ngoài trời . | Bảo Châu Telecom
0965883266