Dây Nhảy - Dây Hàn ( Multimode - Singlemode SC , LC, FC , ST ) | Bảo Châu Telecom
0965883266