Hộp cáp đấu dây điện thoại 10đôi, 20đôi, 30đôi, 40đôi,50đôi, 60đôi,70đ | Bảo Châu Telecom
0965883266