Cáp điện thoại 400 đôi Cống , treo | Bảo Châu Telecom
0965883266